Sposoby analizy cen rynkowych

Analiza cen rynkowych to jedną z metod służąca do wyznaczania cen produktów lub usług. Nie jest to jedyny sposób badania cen rynkowych, jednak jedno z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych. Dla zrozumienia w pełni czym jest analiza cen rynkowych, należy na samym początku powiedzieć czym właściwie jest cena. Według P. Samuela cena jest to wartość za która nabywa się oraz sprzedaje dobra kapitałowe. W teorii ceny powinny zawierać wszystkie koszty społecznie niezbędne potrzebne do wytworzenia produktu oraz być ustalone na poziomie pozwalającym na najlepsze rozdysponowania posiadanych dóbr.

Sposoby analizy cen rynkowych

Przede wszystkim używa się modeli ekonometrycznych, które oparte są na danych historycznych. Analiza cen https://dealavo.com/pl/ pozwala to na obserwacje ceny danego produktu od momentu wprowadzenia go na rynek. Ta i inne podobne metody pozwalają na dostarczenie szerokiej gamy narzędzi potrzebnych do wiarygodnej analizy. Ponadto modele pozwalają na stymulację reakcji konsumentów na dany produkt, a także nadzorowanie polityki cenowej, ustalanie cen promocyjnych, wyprzedażowych oraz upustów.

Metody służące do analizowania cen rynkowych

Najbardziej znaną i najpopularniejszą metodą jest PSM czyli Price Sensitivity Meter, czyli pomiar wrażliwości cenowej. Najczęściej stosuje się ją przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. Pozwala na wyznaczenie najodpowiedniejszego przedziału cenowego. Druga metoda to DPA czyli Direct Price Acceptance. Jest wykorzystywana w badaniach cenowych i polega na określeniu ceny, która będzie akceptowana przez klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *